Lastenneuvoloiden ja päiväkotien ikävuosiseulonnoissa tarvitaan menetelmiä, joiden avulla löydetään lisätutkimuksia ja/tai puheterapiaa tarvitsevat lapset. LaCo Oy on kehittänyt 5-vuotiaan puheseulan, Lumiukko-testin, kertomuksen omaisen tavan kartottaa lapsen kieltä. Ikävuosiseuloilla on suuri merkitys silloin, kun käytettävissä olevat kuntoutusresurssit ovat rajoitettuja.

Ennen kouluikää aloitetut tukitoimet säästävät kunnille huomattavia rahasummia, koska tehokkaasti kuntoutetut kielihäiriölapset voidaan integroida normaaliin peruskouluun. Varhaistettu oppivelvollisuus asettaa ikävuosiseulonnoille uusia vaatimuksia. Lumiukko-testi on Lene-työryhmän suositus lastenneuvoloille, Lääkärilehti 9/2000, Lastenneuvoloiden menetelmäkäsikirja 2011/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lumiukko-testistä löytyy myös tutkimustietoa, esim. Väitöskirja Pirjo-Riitta Liuksiala (2000) "Lastenneuvolan viisivuotistarkastus ja sen merkitys lapsen selviytymiselle ensimmäisellä luokalla koulussa", Turun yliopisto, sarja C, 161. Tuotteen ruotsinkielistä versiota Snögubbs-test käyttävät monet kaksikieliset/ruotsinkieliset kunnat.

Testiin kuuluu kirjallinen osuus ja testivälineistö.

5-vuotiaan puheseula Lumiukko-testi

Tuotekoodi: 3061lumi

160,00 € (alv 24 %)
129,03 € (alv 0 %)

Tuotteen määrä

- +

Haluatko lisätietoja tuotteesta
5-vuotiaan puheseula Lumiukko-testi