Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pedihealth Oy
Svaanintie 4
90230 OULU


Puh. 020 740 1330

info@pedihealth.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Tilaustiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Pedihealth Oy:n asiakkaista ostotapahtuman yhteydessä annetuista tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.